Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Có những lúc bạn thấy mệt mỏi hay buồn bã, mất đi hứng thú với mọi chuyện và hời hợt với mọi người? Lúc đó, có thể bạn đang rất cần một “người lắng nghe“.

Có những khi giữa vòng quay vội vã của cuộc sống hàng ngày, bạn chán nản và không muốn giao tiếp với bất kỳ ai, bạn buồn bã ra mặt nhưng lại sẵn sàng nổi cáu nếu có người hỏi han quan tâm mình.

Bởi đó không phải lúc bạn cần những lời khuyên, những câu chỉ dẫn giúp bạn thoát khỏi khó khăn, bạn chỉ cần có một người lắng nghe, lặng im và lắng nghe mà thôi:

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

người lắng nghe
Đôi lúc, chúng ta câm một người lắng nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Người Lắng Nghe Đôi Lúc Bạn Chỉ Cần Một Người Lắng Nghe

Nếu bạn cảm thấy cần một người lắng nghe một cách chân thành nhất, hãy gọi cho chúng tôi !

Bài viết liên quan

Trả lời