CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ NGƯỜI LẮNG NGHE

Các thành viên Dịch vụ Người Lắng Nghe phải tuân thủ tất cả các quy định, quy tắc, chính sách, nguyên tắc thực hiện và bất kỳ hướng dẫn nào khác có thể được Dịch vụ Người Lắng Nghe ban hành theo thời gian.

Các thành viên đồng ý không làm bất kỳ hoạt động nào có thể làm giảm uy tín của Dịch vụ Người Lắng Nghe

Dịch vụ Người Lắng Nghe nghiêm túc và dứt khoát thực hiện việc chấm dứt ngay Hợp đồng đối với tất cả các hành vi vi phạm.

Các thành viên bị nghiêm cấm thực hiện bất kỳ hành vi nào với ý định lừa đảo hoặc lừa gạt có thể khiến Dịch vụ Người Lắng Nghe bị thiệt hại và tổn hại uy tín.

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP

Khi gặp vấn đề cần sự hỗ trợ khẩn cấp, khách hàng cần chuyển ngay thông tin cho trung tâm hỗ trợ của Dịch vụ Người Lắng Nghe kịp thời. Chúng tôi sẽ giúp đỡ trong mọi vấn đề vào mọi thời điểm.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ và có hành động phù hợp khi cần thiết, bao gồm hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

LIÊN TỤC NÂNG CAO ĐỘI NGŨ NGƯỜI LẮNG NGHE

Tại Dịch vụ Người Lắng Nghe, chúng tôi liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ. Đề cao sự hài lòng và hiệu quả thiết thực với khách hàng.

Các thành viên Dịch vụ Người Lắng Nghe được yêu cầu tham dự các buổi đào tạo do Dịch vụ Người Lắng Nghe sắp xếp.

Tất cả các thành viên được yêu cầu phải cam kết và có sự hiểu biết đầy đủ về tất cả các điều khoản được nêu trong “Quy tắc ứng xử” của Dịch vụ Người Lắng Nghe nói trên và chịu trách nhiệm về mọi hình thức nếu thực hiện không đúng trước pháp luật.

Dịch vụ Người Lắng Nghe sẽ chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong Quy tắc ứng xử.

Gợi ý hay ý kiến phản hồi lại cho chúng tôi tại Dichvunguoilangnghe@gmail.com  

Chúng tôi mong muốn được lắng nghe từ bạn !