Mr. TRẦN LONG

Thông tin Người Lắng Nghe:

  • Tôi là một nhà đầu tư tài chính
  • Hiện tại tôi 30 tuổi, đã có gia đình và đang sinh sống tại TP.HCM 
  • Thời gian chủ yếu trong ngày tôi sẽ dành cho việc học tập về Chánh pháp, xây dựng lối sống thuận theo tự nhiên và phụng sự, làm thiện nguyện cho cộng đồng.
  • Tôi có thể gặp khách hàng tại Quận 1, Quận 3, Quận 5, Quận 7, Quận 8 vào khung giờ từ 9h00 đến 21h00 hàng ngày.

Đặt ngay Gọi điện xác nhận thông tin
Đặt lịch hẹn Mr. TRẦN LONG